БУЛПОД-ЕООД

Продукти

Декоративен пясъчен килим

Декоративен килим от естествени или оцветени камъчета с различна фракция. В зависимост от едрината на фракцията се получава различна грапава повърхност на настилката. Богато разнообразие от цветове....
Епоксиден мазан Мортелен под

Материалът, с който се изпълнява, епоксиден мазан мортелен под, е комбинация от оцветени кварцови пясъци и епоксидни смоли.
Индустриални подови настилки

Безфугови подове за хранително-вкусовата пормишленост, складове, паркинги, гаражи, сутерени и складове, за жилищни и обществени сгради, отговарящи на изискванията на ЕС.   Предимството - могат&...